donateurschap

Sponsoring

Indien u ons, als bedrijf, organisatie of school wilt steunen, verzoeken wij u contact op te nemen met de beheerder van de kinderboerderij.
Wij staan open voor zowel materiële als financiële steun ! Ook man/vrouwkracht is altijd welkom.
In de afgelopen jaren zijn er diverse dierverblijven, speeltuintoestellen, de educatieve-ruimte
" 't Huuske ", een nieuwe voerruimte- annex personeelskantine en een bijen-informatiestal gesponsord.

In 2013 werd er gesponsord door de volgende bedrijven en instellingen:
- NL-Doet
- Hema

In 2014 werd er gesponsord door:
NL Doet

In 2015 werd er gesponsord door:
- NL Doet
- Amsterdam Cares
- Leaureate Education Amsterdam Zuidoost
- Cisco
- D.W.I Praktijkcentrum Asd Zuidoost> werklozen voeren projecten uit voor de kinderboerderij onder begeleiding van een werkcoach. Zij helpen daar waar het kan bij achterstallig groot en klein onderhoud van hekwerken, speeltoestellen e.d. Zo leren zij een vak en doen tevens werkervaring op.

In 2016 werd er gesponsord door:
- NL Doet
- Leaureate Education Amsterdam Zuidoost
- D.W.I Praktijkcentrum Asd Zuidoost> werklozen voeren projecten uit voor de kinderboerderij onder begeleiding van een werkcoach. Zij helpen daar waar het kan bij achterstallig groot en klein onderhoud van hekwerken, speeltoestellen e.d. Zo leren zij een vak en doen tevens werkervaring op.
 
Wij zoeken sponsors voor diverse projekten; o.a. voor een nieuw te bouwen inloopvolière en konijnenveldjes.
Meer informatie over eventuele sponsoring van dit projekt of andere projekten kunt u verkrijgen bij beheerder Reynier Meyjes en/of bestuursvoorzitter Edwin Rietkerk. Het telefoonnummer van de kinderboerderij is 020 - 695 11 49.

Kinderboerderij De Bijlmerweide heeft ANBI-status, dit biedt u fiscale voordelen! Geen notariele akte nodig bij periodieke gift!

De Belastingdienst heeft Kinderboerderij De Bijlmerweide aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
Dit geeft fiscale voordelen op het gebied van
-    schenking
-    successie
-    aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.
De kinderboerderij staat geregistreerd onder de officiele naam: Stichting De Bijlmerweide.

Wat zijn de fiscale voordelen?
- Een ANBI hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
- Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
-
periodieke gift: voor een periodieke gift geldt, in tegenstelling tot een andere gift, geen drempel die de aftrek, vaak substantieel, vermindert. Vanaf 2014 is voor een periodieke gift geen notariële akte meer nodig; een eenvoudige onderhandse akte is voldoende. Maak gebruik van het model van de Belastingdienst of vraag de charitatieve instelling (ANBI) naar een standaardovereenkomst.
Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl

adoptie van dieren
oud papier
VriendenLoterij