Op 10 oktober heeft de audit van de Federatie van Landbouw en Zorg plaatsgevonden op de Bijlmerweide.

Het kwaliteitskeurmerk voor de zorg is die dag met vlag en wimpel behaald!

 

maart
mei
februari
2014
naar nieuws uit 2013

De roodhalsgans is een relatief kleine, maar kleurrijke en sierlijke gans met opvallende tekening. Gent en vrouwtje zien er het gehele jaar hetzelfde uit. Deze ganzen leven in monogame paarvorming en zijn geslachtsrijp tussen het 2 en 3 jaar. Het zijn grondbroeders en maken een zelfgebouwd nest van stro en takjes,

liefst onder struik met open uitzicht. Legsel bestaat uit 4-8 eieren, meestal crème kleurig. De eieren worden door het vrouwtje uitgebroed. De gent houdt de wacht.
Broedduur: 24-25 dagen.
De roodhalsganzen zijn toegevoegd aan de ganzencollectie in de vijver. Net als andere ganzen bestaat hun voeding grotendeels uit gras en hebben dus meer grasland nodig dan de andere aangeschafte watervogels. Het nest wordt van grassen gemaakt in een holle boom of op een beschutte plaats op de grond. De eieren, gemiddeld zo'n 10 stuks, worden afwisselend bebroed door beide partners. De broedtijd is ongeveer 4 weken. Witwangfluiteenden zijn omnivoren. Ze vinden hun voedsel zowel op het land als in het water en grondelen dikwijls de bodems van een ondiepe oever af naar kleine kreeftjes en wormpjes. Ze eten ook plantaardige kost, zoals grassen en waterplanten.
Deze boomeend is 38 tot 48 cm lang en weegt 500 tot 820 g. Kenmerkend zijn de grijze tot witte "wangen" en kruin. De hals is verder zwart van achter. De borst en buik zijn fraai kastanjebruin en de rug is bruin met okerkleurige streping en ook de buik is bruingrijs gestreept. Hij leeft altijd in groepen en is voornamelijk in de schemering en 's nachts actief.

Witwangfluiteend

Afgelopen periode zijn er nieuwe diersoorten en rassen op de kinderboerderij gekomen…

In de sloot naast het toegangshekwerk van de kinderboerderij is achter de fazanterie een stuk sloot afgezet voor nieuwe eendensoorten.
Deze eendensoorten komen bijna allemaal in Nederland in het wild voor. Sommige staan op de lijst van bedreigde watervogelsoorten. De eenden verschillen in grote, kleur, snavel en geluid. Sommige hebben in het broedseizoen een eclipsrui (zie Europese smient).

Bovendien behoudt hij de groene vleugelspiegel en de witte vlek op de bovenvleugels. In broedkleed heeft de woerd een kastanjebruine hals en kop met een brede crèmegele band van de snavelbasis over het voorhoofd tot op de kruin.
Europese smienten zijn op éénjarige leeftijd geslachtsrijp, maar niet alle vrouwtjes broeden tijdens het eerste seizoen. Bij de balts heft een paartje de vleugelpunten op en bijna verticaal boven de rug gekruist.
Het zijn van nature grondbroeders en maken liefst zelf een kuiltje in de grond, waarin ze hun eieren leggen. Meestal is dit onder een struik, tussen vaste planten of graspollen, tussen de oevervegetatie of ergens achter, bv. een golfplaat.  Maar in een beschermde omgeving willen ze soms ook in een laag nestkastje leggen.
Het nest wordt bekleed met plantenresten en later donsveertjes.
Legsel: 7-9 roomkleurig gele tot lichtbruine eieren, met een nogal breekbare schaal. Er wordt dagelijks gelegd.
Broedduur: 24-25 dagen. Alleen het vrouwtje broed.

Smienten zijn typische vegetariërs. Hoewel ze ook waterplanten eten grazen smienten, anders dan de meeste eenden, net als ganzen weilanden af.
Het broedkleed van de woerd is duidelijk verschillend van het vrouwtje. Tijdens de broedperiode heeft de woerd een eclipskleed en lijkt de woerd op het vrouwtje, maar zijn kop en bovendelen zijn warmer kastanjebruin en zijn snavel is dan lichter grijsblauw.
Pijlstaart
De Europese Smient

De Europese pijlstaart houdt van ondiep water, zodat ze lekker met hun kop in de bodem kunnen woelen. Ook groenvoer doet het altijd goed. In de broedtijd is het woerdje op zijn mooist (zoals op de foto) en maakt hij ook hele melodieuze fluitgeluiden.
Buiten het broedseizoen komt de pijlstaart vaak voor in grote gemengde groepen met andere eenden.

De mannetjes zijn in het broedseizoen duidelijk te herkennen. Hij heeft een bleekgrijs lichaam een witte borst, een streep aan de zijkant van de nek en een donker bruin hoofd. De achterkant is geel en zwart en heeft een lange puntige staart waarna de eend ook vernoemd is. De vrouwtjes zijn lichtbruin met een wittere keel en een kortere staart, maar ze kunnen eenvoudig worden herkend aan hun vorm, lange nek. Buiten het broedseizoen lijkt het mannetje meer op het vrouwtje.
De broedperiode is van april tot in juni. Meestal leggen ze 7 tot 11 eieren in een ondiep nestkuiltje tussen wat kort weidegras. De eend broedt gedurende 21 tot 23 dagen.

Slobeend

flanken en een helder, okergele vlek op de anaalstreek. Vrouwtjes zijn bruin, met uitzondering van een kleine groene spiegel (achterkant van de vleugel), een kenmerk dat beide seksen hebben en waardoor zij zich onderscheidt van het vrouwtje van de zomertaling.
Hun voedsel bestaat voornamelijk uit plantenkost (zaden), maar ook kreeftachtigen en insecten staan op het menu. Het mannetje maakt een hoog fluitend geluid, terwijl het vrouwtje kwaakt.

De slobeend heeft een opvallende grote spatelvormige snavel. Het mannetje heeft een opvallend verenkleed. Het vrouwtje lijkt meer op dat van de wilde eend, maar ze heeft blauwe schouders en ook die opvallende snavel. De eend 'ploegt' vaak met zijn brede snavel door het water om er voedsel uit te zeven.

Wintertaling

Een volwassen wintertaling is ca. 35 cm groot en 350 gram zwaar. Het is daarmee de kleinste eend die in Europa voorkomt. Het mannetje van de wintertaling is overwegend grijs en heeft een kastanjebruine kop met daarop rond het oog een glazend groene vlek, omzoomd door dunne gele lijntjes. Andere opvallende kenmerken zijn een horizontale witte streep op beide

Roodhalsgans
Op 13 en 14 maart zijn de eerste Zwartbles schapenlammetjes zijn geboren.
op 10 mei heeft Lakenvelderkoe Florien stierkalfje Waylon geworpen en op 18 mei kreeg Witrikkoe Nynke stierkalfje Tim

Vos op bezoek.

Na vele jaren geen bezoek gehad te hebben van vossen was het in juni weer raak!
Moeder zwarte zwaan werd te grazen genomen. Ook werden twee volwassen pauwen op hun nest gedood. Grote Brahma kippen en bijna al onze muskus eenden werden gedood.
De vos kwam bij ons enkele keren langs om zich tegoed te doen aan onze dieren. Vermoedelijk werd zijn jachtterrein verkleint door werkzaamheden aan de A9.
Wij willen allemaal zoveel mogelijk de natuur terug rondom onze woonomgeving, maar dat de vos binnen de hekken van de kinderboerderij komt vinden wij minder prettig. Eenden en ganzen werden daarom een hele tijd ’s avonds opgesloten in een hok. Niet diervriendelijk en tijdrovend.
Wij zijn nu begonnen om de hele afrastering rondom de kinderboerderij vosbestendig te maken doormiddel van extra gaas en schrikdraad. Een tijdrovende klus met weer extra kosten.
Voor vader zwaan hebben we een vrouwtje kunnen aanschaffen. Beiden zwemmen gezamenlijk in de grote vijver rond. De € 150,= hadden we er graag voor over.

september

Biggen.
De varkens Betsy en Truus krijgen geen biggen meer. Betsy is daarvoor te oud en Truus die vorig jaar voor het eerst biggetjes had bleek geen goede moeder te zijn.
Wij hebben nu 4 jonge biggetjes kunnen krijgen die al afgespeend waren van hun moeder.
De biggetjes zijn alle vier anders, van geheel roze tot mooi bont.
Ze zijn in hun stal te bewonderen.