Doe-het-zelf-leskist: "Koetjes en Kalfjes"          
             
De verschillende aspecten die met de koe samenhangen worden bekeken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: vertering, melkproductie en voedsel. Door goed te luisteren, kijken, proeven, ruiken en voelen wordt heel de koe behandeld.
De kinderen werken in groepjes van twee diverse opdrachten af.
                    
Doelgroep   : BO groep 4 t/m 7
Kosten         : € 2,00 per leerling met een minimum van € 35,00 per les    
Tijdstip           : di t/m vrij
                        10.00 tot 11.30 uur of 13.15 tot 14.45 uur

U kunt de kosten op de dag van uw komst contant afrekenen.
Indien u liever een factuur ontvangt dan vernemen we dit graag vooraf. Hiervoor worden € 7,50 administratie- kosten in rekening gebracht per school per kwartaal (bij gelijktijdige aanmelding).

Het is niet toegestaan om eigen consumpties op de kinderboerderij te nuttigen.
De kinderboerderij heeft een kantine waar o.a. dranken en ijs worden verkocht. Indien jullie hiervan gebruik willen maken dan vernemen we dat graag van te voren.
Als jullie zelf consumpties willen meenemen, kunnen die worden genuttigd in ons buitenklaslokaal op het bospad (buiten de kinderboerderij).